Bezpečnější prostředí

Global Plasma Solutions nabízí revoluční technologii, která bojuje s patogeny a zajišťuje bezpečnější, čistší vzduch

Naše technologie dodává do interiéru vzduch bez ozónu a jiných škodlivých vedlejších produktů.  Naší patentovanou technologií bipolární ionizace (needlepointbipolarionization, NPBI™) je vybaveno více než 250 000 objektů po celém světě

Studie prokázaly schopnost technologie GPS
snižovat infekčnost některých virů nejméně o 90%*

Během procesu NPBI dochází při kontaktu s ionty k narušení povrchových proteinů patogenů, které se tak stanou nečinné a neschopné replikace.

Particle Reduction

Cílí na částice

Když se tyto ionty rozptýlí v uzavřeném prostoru, sloučí se s částicemi, které se vznášejí ve vzduchu. Tím se vytváří efekt sněhové koule, kdy se částice s opačnými polaritami začínají shlukovat, a filtrační soustavy je tak mohou snadněji zachytit.

Neutralize Odors

Odstraňuje zápachy

Technologie NPBI společnosti GPS rozkládá pachy chemického a zvířecího původu, pachy, které vznikají při vaření nebo jiného zdroje, na základní neškodné složky. Vzduch v interiéru tak zanechávají svěží a významným způsobem snižují obsah těkavých organických sloučenin, které zápach způsobují

Energty Savings

Šetří energii

NPBI udržuje vzduch v interiéru čistší, a tak snižuje množství vzduchu, který je k zachování svěžesti uvnitř potřebný zvenku. Tím šetří vaše počáteční náklady na ventilační zařízení a až 30 % spotřeby energie.

Jak to funguje

Technologie NPBI společnosti GPS čistí vzduch v interiéru. Tato patentovaná technologie vytváří vysoké koncentrace kladných a záporných iontů, které do prostoru vhání přes ventilační systém. V proudu vzduchu se ionty navážou k částicím, kde se shlukují do narůstajícího objemu, a dají se tak ze vzduchu snadněji odstranit filtrací. Když se ionty dostanou do kontaktu s patogeny, naruší jejich povrchové proteiny, a tím zneutralizují jejich aktivitu.

Co je iont?

Iont je molekula nebo atom s kladným nebo záporným nábojem, což znamená, že musí buďto získat, nebo uvolnit elektrony, aby se stal neutrální.

Čistší vzduch, přirozeným způsobem

Venku se přirozené ionty vyskytují všude a neustále přispívají k čištění vzduchu. Ionty vytváří energie z proudící vody, vlnobití, dokonce i slunečního světla. Technologie NPBI společnosti GPS generuje ionty, aniž by vytvářela ozón nebo jiné škodlivé vedlejší produkty. Díky tomu můžete přenést venkovní svěžest do interiéru.

Máte dotaz
Jsme tady, abychom vám pomohli    *PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Global Plasma Solutions (GPS) formuluje svá vyjádření o ověření účinnosti na základě vícero datových bodů. Technologie GPS se používá v široké škále variant za rozmanitých podmínek okolního prostředí. Vzhledem k tomu, že lokality se budou lišit, měli by klienti při zvažování možných přínosů technologie GPS vyhodnotit své individuální podmínky použití a podmínky okolního prostředí.

    Účelem použití této technologie není nahradit přiměřená preventivní opatření, která mají bránit přenosu patogenů. Je důležité dodržovat všechny platné právní předpisy a pokyny týkající se veřejného zdraví, které vydaly federální, státní a místní orgány státní správy a úřady ochrany veřejného zdraví, a také oficiální poučení zveřejněná v USA Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (CentersforDiseaseControl and Prevention, CDC), (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html),  včetně bezpečných rozestupů, hygieny rukou, pravidel společenského chování při kašlání a kýchání a používání obličejových masek.